Skapa digitala publikationer


Skapa digitala publikationer


Vi hjälper våra kunder att förenkla åtkomsten till digitala publikationer och dokument som de själva producerar.

HybridPublication kan på bara några minuter konvertera alla typer av pdf-filer till ett format som är enkelt tillgängligt via en URL-länk och som inte kräver någon nedladdning

Display


HybridPublication erbjuder ett snabbt och användarvänligt format för digitala publikationer och dokument.

Göra displayen till er egen med flexibel layout
Flerspråkig
Tillgänglig i mobila enheter (laptop, surfplatta, smartphone)
Tillgång till innehåll på någon sekund

Attraktivare interaktivt innehåll


Vi ger våra kunder ett lättanvänt system med många olika möjligheter för att göra läsupplevelsen rikare. Genom att förbättra interaktiviteten så får ni fler läsare som ägnar mer tid åt ert innehåll.

Automatisk detektering och skapande av länkar
Enkelt skapande av interaktiva funktioner

Förbättra navigerbarheten


Enkelhet och användarvänlighet är något som genomsyrar HybridPublication, även när det kommer till att skapa innehållsförteckningar. Sektioner och undersektioner skapar en smidig läsning av stora publikationer vilket är extra viktigt för läsning i surfplattor och smartphones.

Automatisk importering av table of contents från pdf-filer
Manuellt skapande av innehållsförteckningar, sektioner och undersektioner

Förbättra åtkomsten till era publikationer och dokument


Med HybridPublication finns möjligheten att göra sitt innehåll tillgängligt i samtliga digitala kommunikationskanaler via datorer och mobila enheter.

URL: använd er egna domän
Kort URL
Auto-genererade QR-koder
Effektiv hantering av stora mängder dokument och publikationer


För att kunna publicera olika typer av digitala publikationer så krävs ett användarvänligt och effektivt verktyg som tillåter er att fördela hanteringen mellan flera användare från olika organisatoriska avdelningar och för olika varumärken. Eftersom HybridPublication erbjuder just detta så är det en lösning som kan användas i många olika syften och branscher (se nedan).

Marketing
Intern kommunikation
Organisation och interna rutiner
Trade Marketing
Finansiell- och företagskommunikation
Kunskapshantering
Retail Marketing
Kommunikation med media och press
Utbildning
Försäljning
Innehåller Annonser
Personal- och kundtidningar
Individuella och periodiska publikationer


HybridPublication hjälper er att få ut det mesta möjliga av ert innehåll eftersom vi skiljer på individuella och periodiska publikationer och ger olika tjänster för dessa två format.

Individuella publikationer/dokument
Systemet tillåter uppladdning av innehåll och begränsning av åtkomsten tills det att innehållet är klart för publicering. När publiceringen är gjord så kan man ladda upp nya versioner för att snabbt och enkelt kunna behålla innehållet uppdaterat.
Presentationer
Kampanjer
Prislista
Broschyrer
Föredrag
Manualer
Juridiska dokument
Böcker
Offerter
. . .

Publicera periodiska publikationer
BHybrid erbjuder specifika verktyg för att hantera olika upplagor för en och samma publikation och underlätta skapandet, åtkomsten och organisationen av arkiv och bibliotek.
Kataloger
Företagspublikationer
Rapporter
Press releaser
Nyhetsbrev
Årsredovisningar
. . .
Publicering och distribution


Reaktiv visualisering
On-line
Web/Intranet
Digital Signage
Visitkort
Intergrering i appar
CD/USB
SEO
Off-line
Ställ för tryckt material
Visitkort

Proaktiv distribution
On-line
Sociala medier
E-mail
SMS
Off-line
Personligt Digitalt FöretagsID
CD/USB
Post-/DR-utskick
Postutskick
Åtkomstskydd för icke-publikt innehåll


HybridPublications plattform möjliggör publicering av innehåll som kräver åtkomstskydd och skapa och hantera individuella inloggningsuppgifter.

Lösenordskyddad åtkomst
Om ni behöver en lösning som skyddar ert innehåll för att kunna:
  • Hantera åtkomst för varje aktiverad användare
  • Skilj ut innehåll som olika användare skall ha åtkomst till
  • Samla innehåll och skydda det genom att integrera den i ert intranät
  • Skapa dina egna Datarooms om ni inte har ett eget intranät

Få tillgång till bHybrids avancerade tjänster

Programmering av åtkomst och publicering


HybridPublication löser utmaningen med att aldrig ha icke uppdaterade eller inaktuella publikationer på er hemsida genom att automatisera publiceringsprocessen.

Programera datum och klockslag då ni vill att en publikation skall publiceras eller tas off-line
Ställ in en omderigering av besökare till de publikationer som inte längre är aktuella till nyare upplagor
Ställ in en omderigering från en inaktuell publikation till en websida


Delegera skapandet av publikationer utan att förlora kontrollen över innehållet


Vi underlättar den kreativa processen för skapandet av ert innehåll genom att förenkla kommunikationen mellan formgivare, copyrighters, reklambyråer och ansvarig utgivare. Detta ger en effektivare administrering och en bättre analys av den resulterande publikationen.

Fjärr-uppladdning
Hantering av förhandsgranskning och bekräftande
Automatisera publiceringen av en eller flera publikationer/dokument
Byt ut anonyma och dysfunktionella listor av pdf-filer mot visuella, tillgängliga och personligt anpassade bokhyllor


Tack vare denna snabba, visuella och användarvänliga lösning så kommer pdf-listor med nedladdningsbara filer snart att tillhöra det förgångna

Gör varje ansvarig på olika avdelningar i er organisation mer självständig
Vem som helst kan, utan tidigare IT-kunskap, hantera HybridBookshelf och skapa, anpassa samt fylla upp en eller flera hyllor i en bokhylla med innehåll på endast några få minuter. Tjänsten är gjord för att vara såpass användarvänlig att publicering av digitala dokument och publikationer kan genomföras av vem som helst när som helst utan att vara beroende av någon annan.
Publicera en grupp publikationer i en eller flera kanaler samtidigt
Systemet sparar många arbetstimmar genom att underlätta möjligheterna till att publicera och uppdatera digitala publikation/dokument på en eller flera websidor samtidigt
Vem som helst kan, utan behov av särskild IT-kompetens, skapa, designa och välja ut innehåll i form av digitala publikationer och dokument. Detta leder samtidigt till att man sparar tid med hjälp av vår automatiserade publiceringsprocess.
Förbättra sök av information bland flera digitala dokument och publikationer


Med vår plattform kan du med ett enda klick söka information i en grupp bestående av flera olika publikationer eller dokument.

Vårt nya system tillåter er att hitta innehåll på bara några sekunder och få tillgång till informationen på de specifika sidorna i publikationerna där informationen finns.

Inkludera sökfunktionen i bokhyllor som bäddas in direkt på er hemsida

Statistik, analys och raporter
BHybrids egna analysverktyg tillåter en automatisk insamling av information rörande innehåll, besökare, geografisk statistik, mobila enheter och de kanaler som besökarna kommer via etc.

Rapporterna presenterar information som gör det möjligt för er att se hur ni kommunicerar med era intressegrupper vilket underlättar och skapar en stabilare grund för beslutsfattande inom er organisation. Med rätt information till rätt person och i rätt tid så undviker ni misstag, gör utvecklingsarbete effektivare och leder er organisation i rätt riktning.

Statistik om Åtkomst
Teknisk information och statistik om läsare/besökare
Statistik för användar-/läsarbeteendeAdministreraAtt hantera innehåll är inte samma sak som att digitalisera och virtualisera det. Därför så har vi utvecklat en rad olika tjänster som är gjorda för att kunna administrera och organisera innehåll, från det att det bara är en idé tills att det har tjänat sitt syfte, på ett enkelt och effektivt sätt som leder till en positiv och strukturerad upplevelse.

Hantering av rättigheter, ansvar och roller


Det kan användas av en eller flera olika användare, något som skiljer oss från andra system, och tillåter uppdelning av uppgifter för att optimera arbetsprocesserna och beslutsskjedjan rörande varje enskilt dokument och publikation.

Behörighetsadmininistratör med eller utan åtkomst
Hantering av roller och processer


Hantera valideringen och korrigeringen av era orginal


Delegera skapandet av publikationer utan att förlora kontrollen över innehållet

Hantering av status
Säkerhetssystem och kontroll över orginal
Hantering av förhandsgranskning och bekräftande

Egenskaper   |   Kontakta oss
 
Laddar...
Laddar...
Laddar...
Laddar...
Laddar...
Onhoff © 2006-2024. All rights reserved. Juridisk information
Global Compact
ONHOFF